Интернет журныл о промышленности в Украине

Теплотрасса упонор

Опубликовано: 25.12.2018

видео теплотрасса упонор | видеo теплoтрaссa yпoнoр

Монтаж трубы Uponor Quattro (Ecoflex)

Теплотрасса Uponor сделана в Финляндии по высоким азиатским стереотипам качества.
Корпорация Uponor считается лидером на рынках Европы, Северной Америки, Азии и РФ по термоизолированным трубопроводам. Продукция Uponor реализуется на российском рынке длительное время и показала себя с самой лучшей стороны по качеству и сроку эксплуатации? Кстати,  теплотрасса упонор, на сайте ecofleks.ru представлена на наиболее выгодных условиях.

Современные системы тепло и водоснабжения должны соответствовать строгим общепризнанным меркам и правилам по безопасности, долговечности, стабильности и производительности. В Российских условиях с жесткими погодными критериями, одним из самых важных характеристик считаются теплоотдачи теплотрассы. Всем этим условиям отвечает теплотрассы UPONOR Ecoflex для систем отопления/хладоснабжения и водоснабжения.

Современные способы производства, позволили сделать теплотрассу с большими рабочими данными, элементарным и оперативным ремонтом, качественную, не требующую сервиса. Благодаря малому весу траты на транспортировку теплотрассы малы, также при укладке нужно максимум рабочей силы, не нужно спец. техника для укладки теплотрассы в траншею. Большой выбор типоразмеров и фитингов, позволяет осуществить ремонт систем любой категории сложности и перечня возможностей.

Преимущества использования теплотрасс Uponor:

Трубопроводы нового поколения от компании Unopor (Унопор) рентабельно различаются от соперников, отныне стали доступны, на первый взгляд, невероятные раньше технические превосходства:
Значительно понижен вес трубопроводов, они стали эластичными, а для ремонта больше не нужно особый аппарат.
Свежие трубопроводы не подвергаются коррозии, система лучше гарантирует водонепроницаемость, стали лучше гигиеничные характеристики при применении трубопроводов для питьевого водоснабжения.
Доступны трубы размером от 25 до 125 миллиметров, в качестве одинарного, парного и тетрадного выполнения, теплотрассы Uponor Ecoflex содержат трубы PE-Xa и PE-HD, поддерживающие согревающий провод для обороны от вымерзания.
Благодаря мелкому весу, гибкости трубопроводов Unopor и отсутствию необходимости в особом приборе при укладке и ремонте, устанавливать теплотрассы стало значительно легче по сравнению с системами предшествующих поколений.

uk

Теплотраса Uponor зроблена у Фінляндії з високим азіатським стереотипам якості.
Корпорація Uponor вважається лідером на ринках Європи, Північної Америки, Азії і РФ за термоізольовані трубопроводами. Продукція Uponor реалізується на російському ринку тривалий час і показала себе з найкращої сторони за якістю і терміном експлуатації? До речі, теплотраса упонор, на сайті ecofleks.ru представлена на найбільш вигідних умовах.

Сучасні системи тепло та водопостачання повинні відповідати суворим загальновизнаним мірками і правил з безпеки, довговічності, стабільності та продуктивності. У Російських умовах з жорсткими погодними критеріями, одним з найважливіших характеристик вважаються тепловіддачі теплотраси. Усім цим умовам відповідає теплотраси UPONOR Ecoflex для систем опалення/холодопостачання та водопостачання.

Сучасні способи виробництва, дозволили зробити теплотрасу з великими робочими даними, елементарним і оперативним ремонтом, якісну, не вимагає сервісу. Завдяки малій вазі витрати на транспортування теплотраси малі, також при укладанні потрібно максимум робочої сили, не потрібно спец. техніка для укладання теплотраси в траншею. Великий вибір типорозмірів і фітингів, дозволяє здійснити ремонт систем будь-якої категорії складності, та переліку можливостей.

Переваги використання теплотрас Uponor:

Трубопроводи нового покоління від компанії Unopor (Унопор) рентабельно різняться від суперників, відтепер стали доступними, на перший погляд, неймовірні раніше технічні переваги:
Значно знижений вага трубопроводів, вони стали еластичними, а для ремонту більше не потрібно особливий апарат.
Свіжі трубопроводи не піддаються корозії, система краще гарантує водонепроникність, стали краще гігієнічні характеристики при застосуванні трубопроводів для питного водопостачання.
Доступні труби розміром від 25 до 125 міліметрів, в якості одинарної, парного і зошитового виконання, теплотраси Uponor Ecoflex містять труби PE-Xa і PE-HD, підтримують зігріваючий провід для оборони від вимерзання.
Завдяки малій вазі, гнучкості трубопроводів Unopor і відсутності необхідності в особливому приладі при монтажі і ремонті, встановлювати теплотраси стало значно легше порівняно з системами попередніх поколінь.

видео теплотрасса упонор | видеo теплoтрaссa yпoнoр

Баукрафт LIVE. Утепленный трубопровод


Uponor Ecoflex. Установка резинового концевого уплотнителя

rss